Přednáška o NSZ pro 4. A a oktávu

26.09.2017 20:48

3. 10. se uskuteční 5. - 6. vyučovací hodinu přednášky zástupce SCIO o přijímacím řízení na vysoké školy.