Přednáška zástupce spol. Sokrates

19.09.2018 20:27

17. 9. 20118 proběhla pro žáky 4. ročníků přednáška o přijímacím řízení a NSZ.