Konzultační hodiny výchovného poradce ve škol. roce 2018-19

 

pondělí: 9:50 - 10:35

čtvrtek: 13:35 - 14:20

 

kabinet č. 109 

 

Doporučuji si konzultaci nejdříve domluvit mailem nebo ústně.

Těším se na setkání s Vámi.

Mgr. Marcela Bachanová